KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ ,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ;;;;

ΨΗΦΙΣΤΕ:ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ¨:ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ .ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ WIKILEAKS.

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Εγκρίθηκε αμκ στην Probank για την μελλοντική της είσοδο στο ΧΑ - Ίσως το 2011

 
 
 
Η Probank θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της τράπεζας Μ. Δαμανάκης στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης όπου παραβρέθηκε το 77,8% των μετόχων.
Το 99,4 % των ψηφισάντων ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2009 και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,14 ανά μετοχή, που θα είναι διαθέσιμο στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 17/5/2010.
Η συνέλευση  ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, με δημόσια προσφορά - εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης  των παλαιών Μετόχων όταν θα γίνει η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στην κύρια αγορά του Χ.Α. Έτσι, όταν θα κριθεί κατάλληλη η στιγμή για την εισαγωγή στο Χ.Α. η τράπεζα θα είναι έτοιμη να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά €11.880.000 με την έκδοση 19.800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστης.
Σημειώνεται ότι η είσοδος στο ΧΑ δεν θα εξετασθεί νωρίτερα από το 2011.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιλτιάδης Δαμανάκης επεσήμανε ότι η πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, συνεχίστηκε και το 2009 με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους της αγοράς.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα το 2009 ενισχυμένη και από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τον αντίστοιχο Δείκτη Κυρίων Κεφαλαίων (TIER 1) να βρίσκεται στις 31.12.2009 στο 14,0%.
Το Ενεργητικό του Ομίλου αυξήθηκε κατά 17,5%, φτάνοντας το ποσό των €3,7 δισ., οι καταθέσεις κατά 10,9%, φτάνοντας τα €3,0 δισ., ενώ οι      πάσης μορφής χορηγήσεις (προ προβλέψεων) έφτασαν τα €2,8 δισ.,
αυξημένες κατά 13,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2008.
Οι συνολικές προβλέψεις της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των €71,8 εκατ., σημαντικά ανώτερες, κατά 277,5%, από τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης, λόγω κυρίως της αύξησης των καθυστερήσεων του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι οποίες όμως παραμένουν χαμηλότερες του μέσου όρου του τραπεζικού συστήματος.
Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο λόγος Δανείων προς Καταθέσεις είναι 92,1% έναντι 89,9% στις 31.12.2008.
Τα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €346,2 εκατ., έναντι €264,0 εκατ. στις 31.12.2008, αυξημένα κατά 31,1%.
Στον τομέα των εσόδων, οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 13,7%, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων, ενώ οι καθαρές προμήθειες είχαν μια μικρή αύξηση 1,8%.  Τα άλλα έσοδα έφτασαν τα €54,4 εκατ., έναντι €6,3 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, λόγω της πραγματοποίησης κερδών στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων ανήλθε στο ποσό των €189,3 εκατ., αυξημένο κατά 48,4% από το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης.
Ο δείκτης κόστους (χωρίς τις προβλέψεις) προς έσοδα σε ενοποιημένη βάση, βελτιώθηκε στο ποσοστό 46,4% έναντι του 62,8% το 2008, με τη βελτίωση να οφείλεται στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έσοδα.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σ΄ ενοποιημένη βάση στο ποσό των €29,6 εκατ. και σε ατομική στο ποσό των €30,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% και 17,1% αντίστοιχα λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων.
Τα μετά από φόρους κέρδη επηρεάστηκαν επίσης από την ειδική εισφορά φόρου, η οποία για την Τράπεζα ήταν €1,6 εκατ. και για τον Όμιλο €1,8 εκατ. Έτσι, τα καθαρά μετά από φόρους, αλλά προ της ειδικής εισφοράς κέρδη, για μεν τον Όμιλο, ανήλθαν στο ποσό των €21,3 εκατ., αυξημένα κατά 1,0% από τα αντίστοιχα του 2008, ενώ για την Τράπεζα, το αντίστοιχο ποσό ήταν €22,2 εκατ., αυξημένο κατά 15,3% από το αντίστοιχο του 2008. Τέλος, μετά την αφαίρεση και της ειδικής εισφοράς, τα τελικά καθαρά κέρδη, για μεν τον Όμιλο, ανήλθαν σε €19,4 εκατ., για δε την Τράπεζα, σε €20,6 εκατ.

Μετά από εννέα χρόνια από την ίδρυση της, η Τράπεζα υλοποίησε τον αρχικό της στόχο να συγκεντρώσει όλες τις κεντρικές υπηρεσίες, τις θυγατρικές, τη Γενική Διεύθυνση και τη Διοίκηση σε ένα χώρο, που να παρέχει και προοπτική για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών της Τράπεζας για αρκετά χρόνια και κατά τη διάρκεια του 2009 ολοκλήρωσε τη συμφωνία αγοράς του κτιρίου στην οδό Πειραιώς 74 στο Μοσχάτο που θα είναι και η νέα έδρα του Ομίλου.
Όσον αφορά  την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση της οικονομίας του 2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Μιλτιάδης Δαμανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων που εγκρίθηκαν από την  Κομισιόν, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και μετά την απόφαση της ΕΚΤ που αναστέλλει την εφαρμογή του κατώτατου ορίου πιστοληπτικής ικανότητας για τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή τους τίτλους με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που δέχεται ως κάλυμμα, το τραπεζικό σύστημα εξασφαλίζει επαρκή ρευστότητα. Επίσης, η επανενεργοποίηση του πακέτου των €28,0 δισ. για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος όσον αφορά κυρίως το αχρησιμοποίητο κατά €14,0 δισ. περίπου τμήμα των εγγυήσεων, θα βοηθήσει την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών.
Τελειώνοντας, o κύριος Μιλτιάδης Δαμανάκης δήλωσε ότι θα συνεχιστεί έστω και με πιο ήπιους, αναγκαστικά λόγω κρίσης αλλά ανώτερους της αγοράς ρυθμούς, η ανάπτυξη των μεγεθών όπως και η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και άλλων σημείων παρουσίας για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας και ευχαρίστησε τους μετόχους και όλους τους συναδέλφους του που συνεχίζουν με επιτυχία τη δουλειά  τους.

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This