KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ ,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ;;;;

ΨΗΦΙΣΤΕ:ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ¨:ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ .ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ WIKILEAKS.

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

740 ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ.

Κατώτατο όριο τα 740 ευρώ στους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα

Σε ισχύ παραµένουν οι κλαδικές συµβάσεις µόνο όπου δεν εφαρµόζεται επιχειρησιακή σύµβαση, ενώ το νοµοσχέδιο θεσµοθετεί την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και ανοίγει τον δρόµο για µειώσεις µισθών και στον ιδιωτικό τοµέα, µε κατώτατο όριο τα 740 ευρώ.
Οι δέκα ανατροπέςστα εργασιακά είναι οι εξής:
1 Με την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας δεν θα ρυθµίζονται µόνο τα µισθολογικά, αλλά και θέµατα εργασιακών σχέσεων, όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, η προβλεπόµενη διάρκειά τους, καθώςκαι ο αριθµός των θέσεων εργασίας. Συνεπώς, εναπόκειται στη διαπραγµάτευση µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων προκειµένου να αποφασιστεί ακόµη και το επιτρεπόµενο όριο των απολύσεων.

Η Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολείλιγότερους από 50 εργαζόµενους, µε το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και, αν δεν υπάρχει, µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε τηναντίστοιχη οµοσπονδία. Για την εφαρµογή της διαδικασίας, τα δύο µέρη θα υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτισηειδικής συλλογικής σύµβασης προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ).
2 Η αποζηµίωση σε απόλυση θα υπολογίζεται µε βάση τον µειωµένο µισθό και θα υπολογίζεται µε τον µισθό της κλαδικής σύµβασης µόνο αν η απόλυση γίνεται πέρα από το συµφωνηµένο όριο.
3 Οι επιχειρησιακέςσυµβάσειςθα υπερισχύουν έναντι των κλαδικών και των οµοιοεπαγγελµατικών (δεν θα µπορούν να επεκτείνονταιµε απόφασηυπουργού). Οι κλαδικέςκαι οιοµοιοεπαγγελµατικέςθα ισχύουν, ωστόσο, µε απόφαση του εκάστοτε υπουργού, όπου δεν υπάρχει επιχειρησιακή σύµβαση και στον εργοδότη που δεν είναι µέλος οργάνωσης.

4 Οι «υπό δοκιµή» εργαζόµενοι (γιαδιάστηµα ενόςέτους αντίτων δύο µηνών που είναι σήµερα) δεν θα αποζηµιώνονται όταν απολύονται.
5 Μειώνεται σεέναν µήνα ο χρόνος προειδοποίησης για τηναπόλυση εργαζοµένου µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 έως 24 µήνες. Σε περίπτωση µη προειδοποίησης, θα καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης ενός µηνός (αντί των δύο σήµερα).

6 Καταργείται η προσαύξηση 10% για την υπερωριακήαπασχόλησητων µερικώς απασχολουµένων.
7 Επεκτείνεται ο χρόνος τηςδιαθεσιµότητας τωνεργαζοµένωνστις επιχειρήσεις πουαντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα από έξι σε εννέα µήνες. 8Αυξάνεται από 18 σε 36 µήνες η επιτρεπόµενη διάρκεια της απασχόλησης εργαζοµένων σε έµµεσο εργοδότη (µε τυχόν παρατάσεις).

9 Περιορίζεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίο ή καιβασικού µισθού.
10 Ορίζεται ηµεροµηνία λήξης για τη διατήρηση ή κατάργηση της διαιτησίας ύστερα από απόφαση των κοινωνικών εταίρων και περιορίζεται το ∆.Σ. του ΟΜΕ∆ σε επτά µέλη,από έντεκα.Οι αποφάσειςτου ∆.Σ. θα πρέπει να λαµβάνονται µε την οµόφωνη απόφαση και των επτά µελών του.

Τα µέτρα που ήδη εφαρµόζονται στον ιδιωτικό τοµέα
Πάγωµα των µισθών για όλο το 2010, όπως επιτάσσει το Μνηµόνιο, µε νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εργασίας µαζί µε την κατάργηση των αποφάσεων της διαιτησίας (ΟΜΜΕ∆) για φετινές αυξήσεις αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα. n Μειωµένες κατά 50% αποζηµιώσεις σε περίπτωση που ο εργαζόµενος ειδοποιηθεί έως και έξι µήνες νωρίτερα. Με βάση τον νέο νόµο Λoβέρδου, η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και αυτό για εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη.

Π.χ. µε έγγραφη επιστολή έξι µήνες πριν από την απόλυση (και όχι 24 µήνες, όπως προβλεπόταν µέχρι σήµερα) ο εργοδότης στερεί από τον εργαζόµενο 12 ολόκληρους µεικτούς µισθούς. n ∆υνατότητα καταβολής των αποζηµιώσεων απόλυσης σε διµηνιαίες δόσεις.
Με την κοινοποίηση της απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει µόνο δύο µισθούς αποζηµίωσης, ενώ µέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Για την υπόλοιπη αποζηµίωση ο εργαζόµενος υποχρεούται διά νόµου σε ευκολίες πληρωµής, καθώς θα εισπράττει τα οφειλόµενα σε διµηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο µισθούς.
Νέα όρια στις οµαδικές απολύσεις. Το επιτρεπόµενο όριο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζοµένους ανεβαίνει στο 5%, αρκεί αυτό το ποσοστό να µην αντιστοιχεί σε περισσότερους από τριάντα εργαζοµένους ανά µήνα.
Οι εργοδότες προσλαµβάνουν νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών και τους αµείβουν µε το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%) του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (σήµερα είναι 740 ευρώ).

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This