KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ ,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ;;;;

ΨΗΦΙΣΤΕ:ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ¨:ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ .ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ WIKILEAKS.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Τι αποφάσισε η ΓΣ της Aspis Bank

Η ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Μαΐου 2010, στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι εκπροσωπούντες 96.116.814 μετοχές (εκ των οποίων 96.084.252 μετοχές (66,408%) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 32.562 μετοχές (0,022%) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 144.688.060 μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,430% του μετοχικού κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.3 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2009.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2009 καθώς και οι διαχειριστικές πράξεις και πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.
Θέμα 3ο: Ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2010.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας.
Θέμα 5ο: Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Τράπεζας και το άρθρο 3 του Ν. 3016 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, εξελέγη νέο εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αποτελούμενο από τα εξής μέλη:
- κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος
- κ. Σπυρίδων Παντελιάς
- κ. Νικόλαος Μαλλούχος
- κ. Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης
- κ. Χαράλαμπος Σιγανός
- κ. Φαίδων Ταμβακάκης (Ανεξάρτητο Μέλος)
- κ. Δημήτριος Γκούμας (Ανεξάρτητο Μέλος)
- κ. Βασίλειος Δαλακίδης (Ανεξάρτητο Μέλος)
- κ. Σταύρος Ανδρουτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μέλος)
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 7ο: Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της Τράπεζας σε ''T-Bank'' με αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού.
Θέμα 8ο: Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20: Δεν τέθηκαν υπόψη της γενικής συνέλευσης συμβάσεις προς έγκριση. Θέμα 9ο: Αποφασίστηκε η επανασύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.
Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ASPIS BANK, στην οποία παρευρέθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 66,43% των δικαιωμάτων ψήφου, είναι το ξεκίνημα μίας νέας εποχής για την Τράπεζα, με νέα Διοίκηση, νέο όνομα και καλύτερες προοπτικές. Μετά από τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα βγαίνει ενισχυμένη κεφαλαιακά και με δυνατό μέτοχο για να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σορώτος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 32,9%, ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης-Διονύσιος Σταυρόπουλος και ο ίδιος, θεωρούν ότι ολοκλήρωσαν το έργο τους. Συνεπώς δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και ζήτησαν να μην επανεκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την λύπη της για την αποχώρησή τους και τους ευχαρίστησε θερμά για το έργο τους, καθώς επέβλεψαν την πορεία της Τράπεζας σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, κατά την διάρκεια της οποίας αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και συγκυρίες. Ο κ. Σορώτος θα παραμείνει στην Τράπεζα για 3 μήνες ως Σύμβουλος Διοίκησης προκειμένου να βοηθήσει στην διαδικασία μετάβασης στο νέο διοικητικό καθεστώς.
Μετά και τις αποχωρήσεις των κ.κ. Σταυρόπουλου και Σορώτου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία, το οποίο αποτελείτε από τους:
Κλεάνθης Παπαδόπουλος
Σπυρίδων Παντελιάς
Νικόλαος Μαλλούχος
Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης
Χαράλαμπος Σιγανός
Βασίλειος Δαλακίδης (Ανεξάρτητο μέλος)
Δημήτριος Γκούμας (Ανεξάρτητο μέλος)
Φαίδων Ταμβακάκης (Ανεξάρτητο μέλος)
Σταύρος Ανδρουτσόπουλος (Ανεξάρτητο μέλος)
Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Τράπεζας σε ''Τ-BANK'' με στόχο να επικοινωνηθεί δυναμικά η νέα εποχή και η οριστική αποκοπή της από το παρελθόν.
Το όνομα είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας από εξειδικευμένο γραφείο ανάμεσα σε 500 και πλέον ονόματα που είχαν προτείνει τόσο ειδικά γραφεία αλλά και το προσωπικό και συνεργάτες της Τράπεζας. Η τελική επιλογή έγινε μετά από ψηφοφορία που διενεργήθηκε ανάμεσα στο σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης, τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσης 2009, καθώς και την επανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This